Latest News

Search
  • Mark Edwards

Eiriolaeth QPM!

Updated: May 24, 2019

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael dyfarniad Marc Safon Perfformiad Eiriolaeth fis yma. Rydym wedi gweithio'n galed iawn i gyflawni hyn, ac rydym yn hynod o falch o'r gwaith a wnaed er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i gael ein hariannu, ac yn gallu cefnogi pobl Pen-y-bont ar Ogwr.


16 views0 comments

We Need Your Support Today!

People First Bridgend

People First Bridgend,

Office 28 and 32,

Apollo Business Village,

Heol Persondy,

Aberkenfig,

Bridgend,

CF32 9RF

Email: office@peoplefirstbridgend.co.uk

Phone: 01656 668 314

Registered Charity: 1 1 6 6 4 8 5

CIO No:
1 1 6 6 4 8 5 
Instagram Logo.jpg

© 2016 by People First Bridgend. All Rights Reserved  | Terms of Use  |   Privacy Policy