Latest News

Search
  • Mark Edwards

Eiriolaeth QPM!

Updated: May 24, 2019

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael dyfarniad Marc Safon Perfformiad Eiriolaeth fis yma. Rydym wedi gweithio'n galed iawn i gyflawni hyn, ac rydym yn hynod o falch o'r gwaith a wnaed er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i gael ein hariannu, ac yn gallu cefnogi pobl Pen-y-bont ar Ogwr.


16 views

We Need Your Support Today!

People First Bridgend

People First Bridgend,

Office 28 and 32,

Apollo Business Village,

Heol Persondy,

Aberkenfig,

Bridgend,

CF32 9RF

Email: office@peoplefirstbridgend.co.uk

Phone: 01656 668 314

Registered Charity: 1 1 6 6 4 8 5

CIO No:
1 1 6 6 4 8 5 
Instagram Logo.jpg

© 2016 by People First Bridgend. All Rights Reserved  | Terms of Use  |   Privacy Policy